Spelregels Forum

1 bericht / 0 nieuw
afbeelding van Caleidoscoop
Caleidoscoop
Laatst gezien: 2 maanden 6 dagen geleden
Lid geworden: 15/11/2016 - 15:40
Spelregels Forum

Spelregels forum.

 

Onze visie:
Internet en fora zijn moderne laagdrempelige manieren om informatie te winnen en contact te leggen met lotgenoten. Vaak is face to face nog veel te eng, zo ook telefonisch contact zoeken. Een forum is een relatief veilige manier om toch de eerste stap naar lotgenoten contact te zetten. We willen dan ook, dat het forum een gebruiksvriendelijke, zo fijn mogelijke plek wordt, voor onze leden, waar ze (h)erkenning kunnen vinden, hun verhaal kwijt kunnen, binnen de gestelde kaders van de huisregels. Een "openbare" plek, waar mensen met een dissociatieve stoornis, kunnen zijn wie ze zijn en waar geoefend kan worden met verschillende moeilijkheden op een niet beladen manier.

Aanmeldprocedure:
- Eerst registreer je je op het forum. Via het registratie formulier worden er wat vragen gesteld en er wordt van je gevraagd de huisregels door te nemen en akkoord te geven hiervoor. Dit formulier komt binnen bij het forumbeheer. Na achter de schermen eventueel wat contact te hebben gehad wordt je account geactiveerd.
- Na activatie van je account heb je toegang tot level 1. In level 1, wordt er van je verwacht dat je jezelf binnen 2 weken voorstelt en is er de gelegenheid om kennis te maken met elkaar en het forum.
- Nadat je actief deelgenomen hebt aan level 1, krijg je toegang tot level 2. In level 2 heb je de mogelijkheid tot meer diepgang en meer procesmatige gesprekken. Ook is hier de mogelijkheid om onderling PB’s te versturen.
- Nadat je actief en inhoudelijk deelgenomen hebt aan level 2 is er de mogelijkheid om door te stromen naar level 3. Een extra voorwaarde voor level 3 is wel dat je lid bent, of wordt van Caleidoscoop. Voor deelname aan level 3 word je uitgenodigd door het forumbeheer.

Omgangsvormen:
Het forum is voor de leden een plek om met elkaar in gesprek te zijn. Wat de omgangsvormen betreft, kun je het vergelijken met de openbare ruimte. Daar verwacht je dat iedereen zich zo gedraagt dat anderen er ook veilig en aangenaam kunnen verblijven. Dat mensen hun verantwoordelijkheid kennen en daarop aan te spreken zijn.
Het forum is nog iets meer dan een stuk openbare ruimte, het is óns plein. Daar willen we een sfeer waarin lotgenoten zich welkom en uitgenodigd voelen om ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen en elkaar een hart onder de riem te steken.
We gaan er daarom van uit dat de leden elkaar in hun berichten met respect bejegenen. Meningsverschillen zijn prima; daar kunnen we vaak veel van leren. Maar wel zonder schelden, vloeken of dreigen.

In geval van overtredingen:
Als iemand zich niet houdt aan de normale omgangsregels, of huisregels, kunnen de beheerders actie ondernemen. Zij zullen eerst iemand aanspreken op het gedrag en achter de schermen me diegene in gesprek gaan. Bij herhaaldelijk ongepast gedrag kan het beheer iemand een time-out geven, waarmee iemand een week geen toegang heeft tot het forum. Achter de schermen blijft er dan altijd een mogelijkheid tot gesprek. In uiterste gevallen kan er in overleg met het bestuur het besluit genomen worden iemand voor langere tijd te weren van het forum.

De beheerders lopen het forum regelmatig door op de omgangsnormen. Wanneer je je stoort aan iets wat nog niet is gesignaleerd, kun je dat melden doormiddel van het aanklikken van de rapporteer knop welke bij elk bericht geplaatst is. Het beheer krijgt hiervan een melding en kan dan direct naar het gerapporteerde bericht en hierop de gepaste actie ondernemen.

Privacy:
Het forum is een plaats om persoonlijke ervaringen te delen. We willen hierom het forum veilig houden voor iedereen die hier komt, leest en schrijft.
Hierom bestaan er een aantal basis regels waaraan we ons dienen te houden:

  • Vertel niet aan anderen over wat je hier leest.
  • Deel geen persoonlijke informatie over andere gebruikers, zonder toestemming.
  • Publiceer teksten die je hier leest, niet ergens anders.
  • Zet in je berichten geen namen, telefoonnummers, e-mailadressen, of andere persoonlijke gegevens van jezelf, of van anderen.

    Verwijderen:
    Wanneer je je eigen dagboek of je hele account verwijderd wilt hebben, kun je een verzoek daartoe indienen in Meldpunt beheer.