Komt er bij mij in de buurt ook een regiogroep?

Momenteel zijn er regiogroepen (maandelijkse bijeenkomsten) voor lotgenoten in Ede, Amersfoort, Leeuwarden en Groningen.

We zouden graag op meer locaties groepen starten, maar kunnen dit alleen met behulp van leden realiseren. Voorwaarde voor het starten van een nieuwe groep is namelijk dat er voldoende belangstelling is en dat één of twee vrijwilligers die bijeenkomsten willen organiseren. Voor deze vrijwilligers is ondersteuning vanuit de vereniging beschikbaar, zowel bij het opzetten van de groep als de voortzetting daarvan.

Ook als er op dit moment geen groep in oprichting is in jouw buurt, is het zinvol om je belangstelling voor deelname aan ons kenbaar te maken. Als meer mensen in jouw regio behoefte hebben aan een lotgenotengroep, kunnen we concrete plannen maken.