Veelgestelde vragen

Ideeën, suggesties en opmerkingen zijn van harte welkom. Bekijk de contactpagina voor alle mogelijkheden om ons te bereiken.

Als je lid bent van de vereniging, krijg je ook altijd een uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering (ALV), waar we ook jouw bijdrage graag tegemoet zien.