Nieuwsberichten

Pagina's

Mensen met psychische problemen, zoals depressie, angst en psychose, kunnen profiteren van elkaars steun. Hoewel lotgenotencontact al langer als waardevol wordt gezien in de zorg, bleef wetenschappelijke bewijs hiervoor tot nu toe uit. Onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Depressie Vereniging en het Nijmeegse Expertisecentrum Depressie, onderdeel van GGz-instelling Pro Persona, bevestigt dat lotgenotencontact (in het Engels: peer support) kan helpen in de weg naar herstel.

"Een zorgorganisatie is bij wet verplicht om bij een voornemen tot de gehele of gedeeltelijke sluiting of beëindiging van de zorgverlening, een adviesaanvraag te doen bij de cliëntenraad. In de praktijk gebeurt dit niet overal, of niet op en zorgvuldige manier. Zoals bij de (voorgenomen) sluiting van behandelplaatsen voor specialistische ggz eerder dit jaar.

Mensen met ernstige psychische problemen ervaren knelpunten op meerdere levensgebieden. Zij krijgen te maken met verschillende zorg- en hulpverleners en (informele) ondersteuners. Dat bemoeilijkt het organiseren van samenhang in zorg, begeleiding en ondersteuning; versnippering van het aanbod ligt op de loer. Als we willen dat iedereen volwaardig mee kan en mag doen, moeten we vertrekken vanuit de mens die we voor ons hebben, in plaats vanuit domeinen en bijbehorende wetten en regels.

Nascholingsdag voor psychiaters op 14 maart 2023 in Wormer.

Sinds afgelopen week zijn de nieuwe premies en polisvoorwaarden bekend voor de zorgverzekeringen in Nederland. Wanneer je ggz-zorg afneemt bij ongecontracteerde zorgverleners, is het verstandig om extra te letten op de vergoeding voor deze zorg, omdat deze verder beperkt wordt.

'Ben ik ziek of ben ik bezeten?’ Toen psychiater Madelien van de Beek deze vraag voor het eerst van een patiënt kreeg dacht ze dat een reguliere GGZ-behandeling uitgesloten zou zijn. Inmiddels weet ze beter. Ze promoveerde vorige week op onderzoek naar de rol van sociale en culturele factoren bij psychiatrische problemen bij Marokkaanse Nederlanders. Wat bleek: culturele context is van groot belang.

Veel waardering voor webinar 'Trauma en het lichaam' van Anne Marsman - nog online te zien tot 30 november 2022.

Ervaringsverhaal over depersonalisatie (Engels) | triggerwaarschuwing

Welke invloed heeft aanraking op je ervaring van de wereld? Op welke manier kan aanraking helpen bij herstel van trauma, angst of pijn? En wist je dat langzame aanraking krachtige emoties overbrengt?

Er is nog veel onbekendheid en onbegrip rondom psychische kwetsbaarheden zoals een depressie of verslaving. De lokale ‘Welkome Wijk’ bewustwordingsbijeenkomsten van MIND brengen daar verandering in. In de bijeenkomsten leren wijkbewoners meer over psychische kwetsbaarheid, wordt bewustwording vergroot en staan wijkbewoners stil bij (hun) vooroordelen. Wat maakt deze bijeenkomsten zo effectief?

Pagina's