Trauma

Op deze pagina

  • Samenhang dissociatieve stoornissen en trauma
  • Structurele dissociatie model
  • Enkelvoudig en meervoudig trauma
  • Ontwikkelings- of vroegkinderlijk trauma