Boeken en artikelen over trauma en dissociatieve stoornissen

Verder lezen - boeken over dissociatie en/ of dissociatieve stoornissen

Een uitgebreide literatuurlijst met artikelen en boeken over dissociatieve stoornissen is te downloaden onder aan deze pagina. Ter aanvulling hebben we een een beknopte selectie gemaakt met boeken die over dissociatie, dissociatieve stoornissen en/ of complex trauma gaan. Deze boeken zijn geschikt voor zowel lotgenoten, naasten als hulpverleners, en bieden veel informatie en handreikingen voor het dagelijks leven en tijdens psychotherapeutische behandeling.

In de Caleidokrant worden regelmatig nieuw uitgebrachte boeken gerecenseerd en/ of getipt. Aanvullingen op deze lijsten zijn dan ook van harte welkom.

'Echo's van trauma' - Marijke Baljon en Renate Geuzinge (2017)

Uitgeverij Boom Psychologie & psychiatrie

"Dit boek bespreekt de behandeling van de complexe gevolgen van traumatische ervaringen in de vroege jeugd. Daarbij staat de verwevenheid van gehechtheid en trauma centraal. Zo’n tachtig procent van de patiënten die in hun vroege jeugd zijn getraumatiseerd, en nu dader of slachtoffer zijn, heeft namelijk een gedesorganiseerde gehechtheid. De destructieve impulsen van zowel daders als slachtoffers komen in de behandeling duidelijk naar voren en de regulering van deze impulsen is een centraal thema daarbinnen.

De auteurs, therapeuten uit de traumahulpverlening, bespreken in Echo’s van trauma in samenwerking met collega’s uit het forensische veld, de meest recente theorieën en neurowetenschappelijke inzichten over gehechtheid, trauma en psychotherapie. Ze vertalen deze op samenhangende wijze naar de praktijk van de behandeling van vroegkinderlijk trauma."

'Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma | Het onderscheiden en verenigen van persoonlijkheidsdelen' - Janina Fisher (2017)

Oorspronkelijke titel: "Healing the fragmented selves of trauma survivors" - Uitgeverij Mens

"In 'Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma' combineert Janina Fisher actuele neurobiologische kennis over trauma, dissociatie en gehechtheid met een praktische benadering voor de behandeling daarvan. In duidelijke bewoordingen die toegankelijk zijn voor zowel de cliënt als de therapeut, stelt ze een behandelmodel voor dat de nadruk legt op 'verwerking' - een omvorming van de relatie tot het zelf, waarbij schaamte, zelfverachting en aannames van schuld vervangen worden door compassievolle acceptatie.

Fisher geeft inzicht in de therapeutische benaderingen voor traumatische gehechtheid, het werken met ongediagnosticeerde dissociatieve symptomen en aandoeningen en de integratie van verschillende behandelmethoden ter bevordering van de communicatie 'van rechterhersenhelft naar rechterhersenhelft'. Bovenal worden technieken en handvatten aangereikt om een innerlijk gevoel van veiligheid te ontwikkelen en een compassievolle verbinding tot stand te brengen met zelfs die delen van het zelf die het meest ontkend of weggehouden worden."
 

'Traumasporen' - Bessel van der Kolk (2016)

''Traumasporen | Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen' - Uitgeverij Mens

"Op basis van ruim dertig jaar onderzoek en klinische ervaring in de voorhoede van zijn vakgebied, toont prof. dr. Bessel van der Kolk hoe de angst en het isolement in de kern van het trauma letterlijk veranderingen aanbrengen in zowel de hersenen als het lichaam. Hij verklaart waarom getraumatiseerde mensen steeds weer gekweld worden door onbegrijpelijke angst, gevoelloosheid en onbeheersbare woede, en hoe trauma hun vermogen om zich te concentreren, zich te herinneren, vertrouwensrelaties aan te gaan en zich thuis te voelen in hun eigen lijf negatief beïnvloedt. Doordat ze de controle over zichzelf hebben verloren en gefrustreerd zijn geraakt door eerdere vergeefse behandelingen, zijn ze vaak bang dat ze onherstelbaar zijn beschadigd.

Traumasporen beschrijft hoe een groep therapeuten en wetenschappers, samen met hun patiënten, heeft geworsteld om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hersenwetenschappen, gehechtheidsonderzoek en lichaamsbewustzijn te integreren tot behandelingen waarmee getraumatiseerde mensen bevrijd kunnen worden van de tirannie van het verleden. Gebaseerd op het reguleren en synchroniseren van lichaam en geest door middel van yoga, mindfulness, EMDR, neurofeedback, theater en andere methoden, laat hij nieuwe wegen naar herstel zien, waarbij stap voor stap het vermogen wordt herwonnen om ‘te weten wat je weet en te voelen wat je voelt’. Bovendien creëren ze ervaringen die rechtstreeks ingaan tegen de machteloosheid en onzichtbaarheid die gepaard gaan met trauma, waardoor zowel volwassenen als kinderen weer zeggenschap over hun eigen lichaam en hun eigen leven kunnen krijgen."

'Omgaan met traumagerelateerde dissociatie' - Suzette Boon, Kathy Steele en Onno van der Hart (2013)

'Omgaan met traumagerelateerde dissociatie | Vaardigheidstraining voor patiënten en hun therapeuten' - Uitgeverij Boom Psychologie & Psychiatrie

"Omgaan met traumagerelateerde dissociatie is geschreven voor zowel mensen die worstelen met een complexe dissociatieve stoornis als voor hun therapeuten. Dit boek reikt praktische oplossingen aan voor mensen met een dissociatieve stoornis en de problemen die zich tijdens de eerste fase van hun behandeling voordoen.

Het boek legt uit wat er onder dissociatieve en andere traumagerelateerde symptomen wordt verstaan en het helpt mensen om de dissociatieve delen van hun persoonlijkheid te begrijpen en om op een constructieve manier met deze delen samen te werken. Het boek introduceert essentiële begrippen en onderwerpen die van belang zijn voor herstel. Daarnaast biedt het praktische vaardigheden die helpen om beter met de opgaven van het dagelijkse leven om te gaan."

Dit boek wordt bij meerdere ggz-instellingen en therapeuten gebruikt als handboek en vaardighedentraining tijdens groeps- of individuele behandeling.

Uitgebreide literatuurlijst (download)

Boeken & artikelen

De bijgevoegde literatuurlijst is een zeer uitgebreide selectie boeken en artikelen over dissociatieve stoornissen en aanverwante onderwerpen, en niet gelijk aan bovenstaande boekenselectie. Beide lijsten zijn bedoeld als wederzijdse aanvulling.