Rechten en plichten in de GGZ

Zowel behandelaar als cliënt hebben rechten en plichten gedurende de behandeling, maar ook daarna. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Toestemming, behandelplan & begin en afronding van behandeling

Samen met je behandelaar maak je afspraken over de behandeling, bijvoorbeeld over wat je wilt bereiken en op welke manier. Deze afspraken worden vastgelegd in het behandelplan en regelmatig besproken en zo nodig bijgesteld.

Je krijgt ook zelf een exemplaar van het behandelplan; dit kan ook in een beveiligde online omgeving zijn. De behandeling begint als je hebt ingestemd met dat plan. Deze toestemming mag je altijd weer intrekken; als cliënt/ patiënt mag de behandeling op ieder moment worden beëindigd. Als je wilt, kun je vragen om een andere behandelaar. We raden aan om zo mogelijk altijd eerst met je huidige behandelaar te bespreken wat er aan de hand is en waarom je wilt stoppen.

De behandelaar zelf heeft niet het recht de behandeling zomaar te stoppen: er moet sprake zijn van zwaarwegende redenen. Als hij of zij besluit de behandeling eenzijdig te beëindigen, is hij/ zij verplicht om dat besluit op tijd duidelijk te maken en uit te leggen waarom de behandeling stopt. Daarnaast adviseert hij je zo goed mogelijk over het vervolg en draagt hij zorg voor een adequate verwijzing wanneer dat nodig is (bron: beroepscode NVP).

Recht op informatie

Je hebt recht op informatie over diagnose, behandelvoorstel en eventuele andere behandelmogelijkheden. Soms is er voor het stellen van een diagnose extra onderzoek nodig. Dan krijg je van tevoren informatie over werkwijze en doel van het onderzoek. De behandelaar legt in begrijpelijke taal uit wat volgens hem/haar de aard van de problematiek is. Wanneer iets niet duidelijk is, mag je de behandelaar altijd om uitleg vragen.

Wachtlijsten en aanmeldstops

Sta je op een wachtlijst? Of kun je geen passende behandeling vinden, bijvoorbeeld omdat er geen deskundige hulpverlener bij jou in de buurt is of er een aanmeldstop is? Dit komt jammer genoeg veelvuldig voor. Je kunt onder andere je zorgverzekeraar bellen om te vragen om wachtlijstbemiddeling en ze te laten weten dat je hulp nodig hebt, maar lang moet wachten. We zetten ook enkele links voor je op een rijtje waar je meer informatie en andere vormen van ondersteuning kunt vinden.

Waar kun je terecht voor meer informatie en praktische of juridische hulp?