Colofon

 

Contact
Postadres:
Caleidoscoop

Stationsstraat 79-G

3811 MH, Amersfoort

Website:
www.caleidoscoop.nl

E-mail algemeen:
caleidoscoop@caleidoscoop.nl

caleidoscoop is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40538536

Informatielijn
(033)8200208 Keuze 1
Bereikbaar op ma t/m za van 11.00 tot 21.00 uur, spreek eventueel het antwoordapparaat in.

U kunt de Caleidofoon o.a. bellen voor:

  • informatie over dissociatieve stoornissen
  • informatie over de vereniging
  • luisterend oor

Let op: De Caleidofoon is géén crisistelefoon, hiervoor belt u beter naar uw eigen behandelaar, of naar de huisartsenpost in uw eigen regio.

Heb je buiten deze tijden behoefte aan een gesprek? Bel dan met De Luisterlijn (voorheen Sensoor): 0900-07767. Zij bieden je dag en nacht een luisterd oor.

Lidmaatschap
€25,- per jaar via automatische incasso.

Donaties
Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer: NL31INGB0006933313
Caleidoscoop heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN 805117908.

Forum
Dagelijks 24/7

Caleidokrant
Kopij sturen naar redactie@caleidoscoop.nl

Vormgeving website
Elonisas, (088)3355345, Nijmegen

Webbeheerders
Vrijwilligers van Caleidoscoop

RSIN: 805117908

KvK-nummer: 40538536