Wat wij doen

Over Caleidoscoop

Caleidoscoop is een patiëntenvereniging die actief is voor en door mensen met een dissociatieve stoornis. We zetten ons in voor lotgenoten door contact te faciliteren, hun belangen te behartigen en informatie en voorlichting te geven.

De vereniging bestaat dankzij haar leden en draait op vrijwilligers. De ALV (Algemene Ledenvergadering) beslist over de koers van de vereniging. Er is om die reden minimaal één keer per jaar een vergadering waarin bestuur, vrijwilligers en andere leden hun plannen bespreken en afstemmen.

Wat doet de vereniging?

Vereniging Caleidoscoop heeft als belangrijkste doelen het mogelijk maken van lotgenotencontact en voorlichting geven over dissociatieve stoornissen aan patiënten, behandelaars, naasten en andere belangstellenden.

We doen dat op de volgende manieren:

  • Organiseren van maandelijkse regionale lotgenotengroepen en landelijke bijeenkomsten (één a twee keer per jaar)
  • Lotgenotencontact en voorlichting via de Caleidokrant, het ledenblad van Caleidoscoop.
  • Een hulp- en informatielijn (de Caleidofoon).
  • Samenwerken met andere organisaties, onder meer MIND.
  • Voorlichting geven aan professionals in de GGZ en andere hulpverlenende instanties en op scholen
  • Projecten opzetten of aan bestaande projecten deelnemen.
  • Actieve deelname bij het realiseren van de zorgstandaard dissociatieve stoornis en de zorgstandaard psychotrauma