Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk bij Caleidoscoop

Lijkt het je leuk om ook actief te zijn bij Caleidoscoop? Onze vereniging draait op vrijwilligers. Van eenmalige tot structurele werkzaamheden, vanuit huis of op locatie - we kijken graag samen met jou wat past.

Momenteel hebben we de volgende vacatures:

Iets voor jou?

Spreekt één van de vacatures je aan? Twijfel je wat voor jou zou passen of wat je kunt en wilt doen? Voel je vrij om contact met ons op te nemen om te overleggen. We vinden het belangrijk dat je iets kan doen waar je plezier in vindt en waar je je in thuis voelt, maar ook samen met je te kijken naar wat realistisch is. Veel mensen uit onze achterban vinden het lastig om (op tijd) hun grenzen aan te geven of te voelen, en we willen je hierbij graag helpen. We weten dat het vaker voorkomt dat iemand gedurende een periode uitvalt, en willen dit graag borgen en zullen afspraken maken om te zorgen dat je je prettig voelt en dat we tegelijkertijd kunnen zorgen voor een eenvoudige overdracht van taken als dat van toepassing is.

We maken voornamelijk gebruik van e-mail en een digitaal kantoor (Teams) om te communiceren, en onze vergaderingen vinden vaak plaats via beeldbellen. Afhankelijk van je werkgroep en taak kan dit afwijken. Gedurende de corona-periode zijn we vrijwel volledig overgestapt op digitale communicatie, maar we willen op termijn graag vergaderingen op locatie (voorheen was dit in Amersfoort) combineren met digitale bijeenkomsten.

Als vrijwilliger krijg je een vrijwilligersvergoeding, maar ook ondersteuning bij je taak. Zo kun je altijd terecht bij onze vrijwilligerscoordinator en het bestuur. Ook bieden we je trainingen en curssusen aan via onder meer PGO-support, waarbij Caleidoscoop de kosten voor je vergoedt.

Je kunt ons mailen via vrijwilligerscoordinator@caleidoscoop.nl of bestuur@caleidoscoop.nl als je verder wilt praten over een vacature of andere vragen hebt.


Vacatures

Kascommissielid

Als kascommissielid controleer je de inkomsten en uitgaven van de vereniging. Je kijkt kritisch naar het jaarverslag en de bestedingen en de verantwoording door het bestuur, en onderzoekt samen met één of meerdere kascommissieleden of de uitgaven verantwoord zijn. Ook controleer je of er eventueel wettelijke regels overtreden worden en of je risico's voor de vereniging signaleert. Je stelt de penningmeester/ het bestuur vragen over de kas en kijkt of je aanbevelingen hebt voor de bestedingen die komen. Dat kan zowel gaan over de inkomsten als over de uitgaven, maar ook of de inkomsten wel doelmatig en in onderlinge verhouding worden ingezet voor de doelen van de vereniging.

 

Je krijgt bij wijze van spreken inzicht in het financiële hart van de vereniging en controleert of dat hart nog gezond is en of er goed voor wordt gezorgd. Leden die dit hebben gedaan, geven aan dat ze het boeiend vonden om zo inzicht te krijgen in het kasboekje van de vereniging en aanbevelingen te mogen doen.

 

 • Je werkt samen met een al ervaren kascommissielid, die je kan inwerken en helpen.
 • Kascommissieleden voeren hun werkzaamheden één keer per jaar uit, voorafgaand aan de voorjaars-ALV. Je maakt een verslag met jullie bevindingen, en tijdens de ALV breng je alle andere leden daarvan op de hoogte. Zo worden de andere leden adequaat geïnformeerd over het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beleid en kunnen zij hun oordeel geven over dat beleid.
 • Omdat je namens de leden deze controlewerkzaamheden uitvoert, stel je je verkiesbaar tijdens de ALV.
 • Je krijgt een onkostenvergoeding voor je rol als commissielid conform de vrijwilligersvergoedingen die we hanteren.

Bestuurslid of ondersteuning bestuur

Op dit moment zoeken we zowel bestuursleden (waaronder een voorzitteren algemene bestuursleden) en mensen die afgebakende deeltaken willen doen binnen het bestuur ('flexibele schil').

 

Als (ondersteunend) bestuurslid ben je samen met je collega-bestuursvrijwilligers verantwoordelijk voor de vereniging. Je neemt deel aan de bestuursvergaderingen, die minimaal eens per maand plaatsvinden. Verder werk je vaak zelfstandig, maar ben je ook regelmatig in overleg met andere bestuursleden.

 

Ieder bestuurslid overziet een onderdeel van de organisatie en heeft één of meerdere kerntaken. Zo proberen we samen de vereniging zo goed mogelijk te besturen, voor alle lotgenoten, naasten, leden en vrijwilligers. Als laatste ben je als bestuurslid ook representatief voor de vereniging, onder meer door de manier waarop je communiceert.

 

Wat vragen we van jou?

 • Je vindt het leuk om een voortrekkersrol te hebben en je houdt er van met meerdere onderwerpen bezig te zijn. 
 • Je kunt zelfstandig en in teamverband werken
 • Je hebt goede gespreks- en schrijfvaardigheden
 • Je bent digitaal vaardig
 • Je bent relatief stabiel en kunt je voor langere termijn verbinden aan taken

Wat kun je van ons verwachten?

 • Gedreven bestuursleden waar je mee samenwerkt en altijd mee kan overleggen
 • Ondersteuning vanuit de vereniging
 • Een omgeving waarin je ruimte krijgt om op meerdere vlakken tegelijk te ontwikkelen
 • Je krijgt een vrijwilligers- en onkostenvergoeding

Redactielid Caleidokrant

Vier keer per jaar verschijnt het ledenblad van de vereniging: de Caleidokrant. De krant verslaat ontwikkelingen binnen de vereniging, bevat informatieve en opiniërende artikelen over dissociatieve stoornissen, de ggz of aanverwante onderwerpen, maar ook is er voldoende ruimte voor leuke, ontspannende en kunstzinnige bijdragen. Leden worden uitgenodigd kopij aan te leveren. Het redactieteam werkt samen met een vormgever en drukker.

Wat vragen we van jou?

 • Je vindt het leuk om artikelen te redigeren, verzamelen en/ of (soms) te schrijven
 • Je kunt individueel en in teamverband werken
 • Je hebt aandacht voor details en hebt een goede schrijf- en taalvaardigheid
 • Je bent digitaal vaardig

Wat kun je van ons verwachten?

 • De mogelijkheid om trainingen en cursussen te volgen
 • Een klein, maar enthousiast redactieteam waar je mee kunt overleggen
 • Ondersteuning vanuit de vereniging
 • Een vrijwilligers- en onkostenvergoeding

Brochure en online informatie over DPDR (depersonalisatie-derealisatiestoornis)

We zoeken vrijwilligers die mee willen helpen aan het uitbreiden van onze kennis over DPDR, en ons wil helpen dit vorm te geven door een brochure te maken, maar ook de website-informatie hierover uit te breiden.

Houd je van schrijven en wil je helpen een bijdrage te leveren aan goede voorlichting, meer kennis over, en bekendheid van, de depersonalisatie-derealisatie stoornis? We horen graag van je! 

Contactpersoon gespreksgroepen

We zijn bezig met het opzetten van nieuwe regiogroepen en online lotgenotenbijeenkomsten. Deze laatsten richten zich op specifieke doelgroepen. We zoeken contactpersonen die het leuk vinden om de praktische kant van een groep te verzorgen, maar ook nieuwsgierig zijn en samen met de groepsleden een open en veilige sfeer kunnen creeeren waarin iedereen verhalen en ervaringen uitgewisseld worden.

De meeste groepen zijn algemene gespreksgroepen gebaseerd op lotgenotencontact, voor alle dissociatieve stoornissen. Op de site zie je een overzicht van alle plaatsen – voor een aanzienlijk deel zoeken we nog contactpersonen. Daarnaast zijn er enkele specifieke groepen waar we contactpersonen voor zoeken; dit zijn online groepen:

 • en naaste (partner, vriend(in), familielid) die contactpersoon wil zijn voor de naasten groep
 • Een mannelijke lotgenoot voor de mannengroep
 • Een tweede contactpersoon voor de gespreksgroep DPDR 

Voor een actueel overzicht van alle gespreksgroepen en een uitgebreidere omschrijving van de vacatures, kijk op: www.caleidoscoop.nl/gespreksgroepen

Vrijwilligers met DPDR en AGDS

We willen graag meer aandacht geven aan álle dissociatieve stoornissen. Het gaat regelmatig over DIS, maar nog te weinig over andere dissociatieve stoornissen, waaronder AGDS (anderszins gedefinieerde dissociatieve stoornis; voorheen DS-NAO) en DPDR (depersonalisatie-derealisatie stoornis). 

Graag willen alle lotgenoten die zich hierin herkennen oproepen om ons te helpen hier verandering in te brengen. Op meerdere terreinen binnen Caleidoscoop kunnen we je hulp en ervaring goed gebruiken om zo een vereniging te zijn waar iedereen zich welkom voelt.

Dit kan in de vorm van een vrijwilligerstaak, maar er zijn ook andere opties: stuur bijvoorbeeld een bijdrage in voor de Caleidokrant en/ of voor de website. Ken je interessante websites of andere informatiebronnen, heb je tips voor ons? Alles is welkom.  

Vrijwilligers met een sociaal-wetenschappelijke achtergrond

Soms verschijnen er artikelen over nieuw onderzoek dat gedaan is naar één van de dissociatieve stoornissen. We willen deze artikelen graag onder meer op onze website verzamelen, het liefst voorzien van commentaar, waarbij Caleidoscoop het patiëntperspectief naar voren wil brengen en wil inspelen op actuele ontwikkelingen in het wetenschappelijke veld en in de GGZ.

We zoeken vrijwilligers die een sociaal-wetenschappelijke achtergrond hebben en ons kunnen helpen om deze onderzoeken te verzamelen en een onderbouwde reactie te formuleren, zodat we aan een online database kunnen bouwen met wetenschappelijke studies. 

Een diploma of deze exacte achtergrond is voor ons overigens niet essentieel, het gaat vooral om de vaardigheid en kennis hieromtrent. We horen graag van je als dit iets is wat bij je past!