Organisatie

Organogram Caleidoscoop

Wat doet Caleidoscoop en hoe ziet de vereniging er uit?

Caleidoscoop is een vereniging voor en door mensen met een dissociatieve stoornis. De meeste taken worden uitgevoerd door vrijwilligers, die actief zijn in één of meer werkgroepen en/ of het bestuur. De werkgroepen bestaan uit één of meerdere mensen. Enkele taken worden uitgevoerd door betaalde, externe krachten (de vrijwilligerscoördinator en het administratiekantoor) en bij enkele onderdelen van de vereniging is er een samenwerking met een externe partij (zoals het technisch beheer van de website of het drukken van de Caleidokrant). In bovenstaand organogram zijn deze betaalde krachten/ diensten gemarkeerd als oranje en geel, en de vrijwilligers als blauw.

Het bestuur legt minstens één keer per jaar verantwoording af aan alle leden tijdens de Algemene Ledenvergadering, maar ook tussendoor overleggen we regelmatig en hebben we op meerdere manieren contact met zowel de vrijwilligers onderling als met de leden. Omdat we een relatief kleine vereniging zijn, zijn de onderlinge lijntjes kort en hebben we een platte organisatiestructuur. We verwelkom graag iedereen die mee wil doen.

Eens per maand is er een centraal vrijwilligersoverleg voor alle actieve vrijwilligers van zowel bestuur als werkgroepen (geïnteresseerde leden zijn uiteraard ook van harte welkom), waar we bijpraten en kijken hoe het met alle werkgroepen en vrijwilligerstaken staat.

Geschiedenis

Caleidoscoop is opgericht in 1994 om de belangen te behartigen van mensen met een dissociatieve stoornis en om lotgenotencontact te bieden. In 2019 vierden we ons 25-jarig jubileum met een groot symposium.