Caleidoscoop bestaat 25 jaar

Symposium ter ere van het 25-jarig jubileum van Caleidoscoop

Caleidoscoop bestaat 25 jaar en dat hebben we op 29 juni 2019 gevierd met een feestelijk én leerzaam symposium met lezingen, films en workshops.

Caleidoscoop is een vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis. De aandoening kan ontstaan door vroegkinderlijke chronische traumatisering. Een ervaring in de kindertijd kan zo bedreigend zijn dat het kind niet in staat is de ervaring te integreren in zijn/ haar zelfbeeld en levensverhaal. De ervaring komt los te staan van de persoon (is gedissocieerd). Dit gebeurt vooral als er onvoldoende emotionele steun is. Chronische dissociatie tussen delen van de persoonlijkheid kan door vroegkinderlijke traumatisering een permanente ‘overlevingsstrategie’ worden. De problemen bij een dissociatieve stoornis zijn divers. Caleidoscoop zet zich in voor lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening.

Deze dag heeft als thema en doel de emotionele aspecten van trauma te belichten. Naast de vaak onverdraagbare traumatische herinneringen zelf lijken de emotionele aspecten van het trauma vaak nog meer pijn te doen, zoals eenzaamheid en hechtingsproblemen. Langdurig kinderlijke traumatisering gaat altijd gepaard met emotionele verwaarlozing en/of emotionele mishandeling. Contact met lotgenoten, en/ of een geduldige, steunende persoonlijke en professionele omgeving is dan ook van groot belang.

PROGRAMMA

 • Welkomstwoord door dagvoorzitter (Femke Alsemgeest)
  • Informatie over Caleidoscoop
  • Presenteren nieuwe brochure 
 • Gastspreker: Marjan ter Avest, directeur MIND
 • Lezing "Verwaarlozing en Trauma" - Dr. Tony Bloemendaal, klinisch psycholoog
 • Film over Dissociatieve stoornissen - Prof. Dr. Onno van der Hart en Dr. Suzette Boon
 • Film Mies (trailer) met aankondiging Mirthe Fernandes, regisseur
 • Lezing "Fake it, till you make it" - Thérèse Evers, ex-zedenrechercheur en docent politie academie
 • Expertpanel met Tony Bloemendaal, Thérèse Evers, Stefanie en Ellen

Gastspreker Marian ter Avest, directeur MIND