Algemene voorwaarden ledendeel

Aanmelden

Heb je nog geen account op de website? Klik dan rechtsboven op 'Registreer'.

Ben je al lid van het forum en heb je dus al een account? Stuur dan een mailtje met jouw gebruikersnaam, echte naam en woon- of postadres naar website@caleidoscoop.nl.

Hoe gaan we om met je persoonlijke gegevens?

Bij het aanmelden voor het ledendeel geef je je naam, adres en woonplaats op. Op basis van die gegevens controleert de websitebeheerder de gegevens bij het HOB (het administratiekantoor dat de ledenadministratie verwerkt) door te vragen of de betreffende persoon bekend is als lid. Als dat zo blijkt te zijn, krijgt het betreffende account de rechten waarmee je toegang krijgt tot het ledendeel. Je ontvangt daarover ook altijd een bevestiging per e-mail. Meestal duurt dit hooguit enkele werkdagen.

Als je je geregistreerd hebt via de website met vermelding van jouw persoonlijke gegevens, zal ik dan eveneens jouw persoonlijke adresgegevens vervangen door de gegevens van het postadres van Caleidoscoop. We doen dat voor de privacy: mocht er ooit iemand onterecht toegang krijgen tot deze beveiligde privé-gegevens, kunnen zij geen woonadressen of andere gevoelige informatie achterhalen, en staat er bij ieder account alleen het postadres van Caleidoscoop.

Je aanmeldgegevens worden wel bewaard in de inbox van de websitebeheerder vanwege het volgende punt:

Opzegging of beëindiging lidmaatschap

Als je geen lid meer bent van de vereniging, kun je nog wel gebruik blijven maken van je account en het forum, maar niet meer van het ledendeel. Omdat het lidmaatschap loopt per kalenderjaar, lopen we de lijst met aanmeldingen voor het ledendeel eens per jaar na en zullen we de toegangsrechten waar nodig beperken. Het forum heeft haar eigen voorwaarden en huisregels, en lidmaatschap is daarvoor niet vereist.

Vragen of opmerkingen?

Mail naar website@caleidoscoop.nl.