Algemene voorwaarden ledendeel

Aanmelden

Heb je nog geen account op de website? Klik dan rechtsboven op 'Registreer'.

Hoe gaan we om met je persoonlijke gegevens?

Bij het aanmelden voor het ledendeel geef je je naam, adres en woonplaats op. Op basis van die gegevens controleert de websitebeheerder de gegevens bij Thier Support (het administratiekantoor dat de ledenadministratie verzorgt) door te vragen of de betreffende persoon bekend is als lid. Als dat zo blijkt te zijn, krijgt het betreffende account toegang tot het ledendeel.

Daarnaast worden de (op de website) door jou ingevulde adresgegevens vervangen door het postadres van Caleidoscoop. We hebben die gegevens daarna niet meer nodig op de site, en beschermen je op die manier tegen een eventuele hack: zo kunnen niet ongemerkt woonadressen of andere privé-informatie achterhaald worden. Je achternaam blijft wel (alleen voor de webbeheerder) zichtbaar vanwege de jaarlijkse ledencontrole. Je aanmeldgegevens worden dan alleen nog bewaard in de inbox van de websitebeheerder, die communiceert met het administratiekantoor.

Je kunt ten allen tijde je account van de site (laten) verwijderen, inclusief alle berichten die je hebt gepost.

Opzegging of beëindiging lidmaatschap

Als je geen lid meer bent van de vereniging, stopt ook de toegang tot het ledendeel. Je account wordt dan gedeactiveerd. Omdat het lidmaatschap per kalenderjaar loopt, kijken we in januari de lijst met aanmeldingen voor het ledendeel na, en zullen we de toegangsrechten waar nodig verwijderen. Lees meer over opzeggen.

Vragen of opmerkingen?

Mail naar website@caleidoscoop.nl.