Projecten van Caleidoscoop

Project Goud in Handen

Caleidoscoop vindt dat patiënten een belangrijke rol spelen in het bepalen van de kwaliteit van de hulpverlening. Zij ervaren de zorg, zij hebben de verhalen over hulpverleners. In de driehoek zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten zijn lotgenoten informanten over de manier waarop zij zorg ervaren. Daarom neemt Caleidoscoop deel aan het project Goud in Handen. Daarin onderzoekt Caleidoscoop, samen met de Epilepsievereniging Nederland, de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten en de Nederlandse Leverpatiënten het “goud in handen” van de patiëntenvereniging: de ervaringskennis over de kwaliteit van de zorg.

Op 31 december 2014 is het onderzoek afgerond. Voor meer informatie: Peter Verharen (bereikbaar via peter@caleidoscoop.nl).

Zie ook www.disboek.nl

 

Project E-Health

E-health (online zorgverlening) is sterk in opkomst. Er zijn grote verwachtingen van de rol die e-health kan gaan spelen in de ontwikkeling van de hulpverlening. In het project e-health onderzoekt Caleidoscoop de toegevoegde waarde van e-health vanuit het cliëntenperspectief.

Voor meer informatie: caleidoscoop@caleidoscoop.nl.