Projecten van Caleidoscoop

Samenwerkingsproject 'Naasten in Kracht' (lopend project)

Hoe ondersteun je je partner, kind, ouder, broer of zus die worstelt met een psychisch probleem – zonder er zelf aan onderdoor te gaan? Door veranderingen in de zorg staan steeds meer naasten voor die vraag. Tien landelijke cliënten- en familieorganisaties, waaronder Caleidoscoop, werken in het driejarig project ‘Naasten in kracht’ aan een nieuwe, interactieve online toolkit die jou als naaste informatie, ervaringen en ondersteuning biedt. Naasten in kracht is een initiatief van de gezamenlijke cliënten/familieorganisaties in de ggz – en wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van VWS.

Website 'Naasten in kracht'

Samenwerkingsproject 'Een Steekje Los?' (2014)

In 2010 is Een Steekje Los? ontwikkeld door stichting De Bagagedrager. Dit spel is bedoeld voor volwassenen die een raakvlak met psychische gezondheid hebben. Het is te gebruiken voor elke groep die zich wil openstellen voor verdieping en bewustwording omtrent psyche en kwaliteit van leven. Van therapiegroep en lotgenotencontact tot training, teambuilding en intervisie van professionals.

In samenwerking met stichting De Bagagedrager heeft Caleidoscoop in 2014 een uitbreidingsset over dissociatieve stoornissen ontwikkeld. Alle leden van Caleidoscoop hebben na afloop van dit project de uitbreidingsset dissociatieve stoornissen ontvangen. De set van 110 kaarten is ook zonder het bordspel te gebruiken. Zowel het bordspel als de uitbreidingssets zijn te bestellen via de webshop van De Bagagedrager.

Project 'Goud in Handen' (2014)

Caleidoscoop vindt dat patiënten een belangrijke rol spelen in het bepalen van de kwaliteit van de hulpverlening. Zij ervaren de zorg, zij hebben de verhalen over hulpverleners. In de driehoek zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten zijn lotgenoten informanten over de manier waarop zij zorg ervaren. Daarom neemt Caleidoscoop deel aan het project Goud in Handen. Daarin onderzoekt Caleidoscoop, samen met de Epilepsievereniging Nederland, de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten en de Nederlandse Leverpatiënten het “goud in handen” van de patiëntenvereniging: de ervaringskennis over de kwaliteit van de zorg. Op 31 december 2014 is het onderzoek afgerond.

Uit dit project is een boek ontstaan: DIS-zorg - kwaliteitscriteria vanuit cliëntperspectief. Voor zorgverleneners en instellingen biedt deze bundeling van criteria handvatten voor het verbeteren van zorg aan cliënten met een dissociatieve identiteitsstoornis. U kunt het boek (of aanvullende informatie) aanvragen via peter@caleidoscoop.nl.

Downloads