Caleidokrant

De Caleidokrant is het ledenblad van Caleidoscoop. Het verschijnt drie keer per jaar. Het is ook mogelijk om de krant digitaal te ontvangen bij je lidmaatschap, als dat je voorkeur heeft.

Heb je er wel eens aan gedacht om zelf een stuk te sturen, maar wist je niet goed wat of durfde je niet? Waar wil jij over lezen? Het ledenblad bestaat voor een groot deel uit bijdragen van leden. De redactie ontvangt daarom graag jouw bijdrage of ideeën. Jouw bijdrage kan ook bestaan uit bijvoorbeeld een foto, gedicht of kunstwerk.

Suggesties/ ideeën voor kopij (ingezonden stukken)

We horen regelmatig dat mensen niet goed weten waarover ze zouden kunnen schrijven, of dat ze zich onzeker voelen of hun stuk wel geschikt is voor de krant. Alle ingezonden stukken zijn welkom, ook als je erover wilt overleggen. Daarnaast hebben we hier enkele suggesties verzameld waarover je zou kunnen schrijven; voel je vrij er je eigen draai aan te geven.

  • Werk en psychische problemen - wat is jouw ervaring?
  • Wat betekent herstel voor jou?
  • Ben je naaste van iemand met een dissociatieve stoornis? Waarover zou jij willen schrijven of lezen?
  • Wat vind je leuk, ontspannend of geeft je energie?
  • Hoe open ben jij over je psychische problemen? Wat vertel je wel (of juist niet) en aan wie? Wat is jouw manier om uit te leggen waar je last van hebt?
  • Lees je graag? We zoeken mensen die onlangs uitgekomen boeken willen lezen en daar een recensie of verslag over willen schrijven. We sturen je het als leen-boek gratis toe.

Hoe kan ik mijn bijdrage inzenden?

Bijdragen zijn maximaal 2,5 A4. Heb je een langer stuk dat je onder de aandacht wilt brengen? Het is ook mogelijk om een samenvattend stuk te schrijven voor de krant, en de rest online te laten publiceren. We ontvangen ook graag tekeningen, schilderijen, plaatjes of foto’s.

Bij foto’s is het belangrijk dat er geen herkenbare mensen op staan en dat je deze zelf gemaakt hebt (in verband met het auteursrecht). Op veel afbeeldingen die je online vindt, rust auteursrecht. Je kunt ze bij ons aanleveren inclusief bronvermelding en/ of auteur, dan kijken we of we ze mogen gebruiken. Bekijk meer informatie over de beeldbank. Afbeeldingen ontvangen we graag als los(se) .jpg-bestand(en). Als je ze namelijk insluit in een Word- of PDF-bestand, wordt de kwaliteit te laag om in de krant te gebruiken.

Uiterlijke inleverdata per krant staan vermeld in de agenda op de website van Caleidoscoop, evenals de verwachte publicatiedatum van de krant.

Wil je een bijdrage insturen? Heb je vragen over de krant? Wil je reageren op wat je gelezen hebt? Mail dan naar redactie@caleidoscoop.nl.

Meer aandacht voor alle dissociatieve stoornissen en voor naasten

We zijn als vereniging sinds eind 2020 bezig om actief meer aandacht te genereren voor alle dissociatieve stoornissen. Veel mensen kennen vooral DIS (dissociatieve identiteitsstoornis), maar er is een breder spectrum aan dissociatieve stoornissen. Denk aan DPDR (depersonalisatie-derealisatie) en AGDS (anderszins gedefinieerde dissociatieve stoornis).

Ook willen we graag meer informatie en tips verzamelen voor naasten, en voor hen een plek bieden waar zij zich gesteund en geholpen voelen. We nodigen dan ook mensen die zich hierdoor aangesproken voelen, uit om daarover iets te schrijven voor de Caleidokrant. Dat kan dus zowel als lotgenoot als wanneer je naaste bent.

We kunnen alleen samen de krant en de vereniging diverser maken en representatief zijn voor alle lotgenoten die te maken hebben met een dissociatieve stoornis. Spreekt jou dit aan? Stuur ons gerust een mailtje!