Belangenbehartiging

Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen & zorgstandaard Trauma

Caleidoscoop is actief betrokken bij het tot stand komen van de zorgstandaard 'Dissociatieve stoornissen' en de zorgstandaard 'Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen'.

Zie ook: Kwaliteitsontwikkeling GGZ

[Meer informatie volgt]