Activiteiten

Naast het faciliteren van lotgenotencontact, zet Caleidoscoop zich ook in voor de belangen van haar achterban, geven we voorlichting en zijn we actief middels projecten en acties, al dan niet in samenwerking met anderen.